Ärjänsaari metsäyhtiön lomaparatiisista valtion luonnonsuojelualueeksi

Ärjästä tekee erityisen saaren monimuotoinen kulttuurihistoria aina lappalaisista tervanpolttajiin ja metsäyhtiön työntekijöiden suljettuun lomaparatiisiin. Pitkään jatkuneen metsäkiistan jälkeen ympäristöministeriö osti Ärjänsaaren valtion luonnonsuojelualueeksi vuonna 2017. Saari on luonnoltaan lähes merellinen sisävesisaari, joka houkuttaa kävijänsä ajattomuuden tilaan.

ilmakuva pieni (2).jpg

Saaren luontoon ovat jättäneet jälkensä luonnonvoimien lisäksi muun muassa tervahaudat, tiilitehtaan hiekan kaivuu, Oulujärven säännöstely, sekä Kajaaniyhtiön ja myöhemmin UPM:n metsähakkuut. Vuodesta 2017 eteenpäin Ärjänsaarta hallinnoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Saaren retkeilyrakenteita ja infraa kehitetään retkeilijöiden ja luontomatkailijoiden käyttöön. Osa saaren kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuskannasta on suojeltua, muun muassa Eino Pitkäsen lautamökit.

Ärjänsaaren infraa ei ole ehditty kunnostaa heinäkuussa 2018 ja saaressa vierailu onkin kiehtova aikamatka 1950-luvun tunnelmiin. Mökkivuokrausta ei vielä ole vaan saaressa yövytään telttaillen.

Ärjässä olet maailmojen rajalla.
Kainuun meren ulapat syövät jälkensä jyrkkiin hiekkatörmiin. Tuulet nostavat lentohiekkaa ja dyynimuodostelmia männikköön. Rantojen aihkit, vuosisatojen ja luonnonvoimien muovaamat puuvanhukset, tervehtivät sisäsaaren metsätaloudelta elpyvää mäntykangasta. Säipän lähes kilometrin mittainen hiekkaranta kutsuu beachille, paratiisiin, kesään.

http://www.luontoon.fi/arjansaari